FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दिवा खाजा को प्रस्तावना माग सम्बन्धमा ( श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विधालयहरु)

श्री वडा कार्यालय हरु सबै ( सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा)

कार्य सम्पन्न सम्बन्ध मा |

प्रस्ताब पेश गर्ने बारे.....

कार्य आदेश दिएको बारे(श्री सनराईज कन्स्ट्रक्सन)