FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्री सबै सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालय हरु EMIS विवरण अध्यावधिक गरि पठाउने सम्बन्धमा |

हाजिर हुने संबन्धमा

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने |

उपयोगी सिकाई सामग्री उपलब्ध हुने वेब ठेगाना सम्बन्धी सूचना ।

उपयोगी सिकाई सामग्री उपलब्ध हुने वेब ठेगाना सम्बन्धी सूचना ।

१ न. वडाका राहत सुचि