FAQs Complain Problems

वडा नं. १

Population: 
५७००
Ward Contact Number: 
९८०५९१२०२३

मौसम जानकारी

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
वडा सदस्य
वडा सदस्य
दलित महिला सदस्य
महिला सदस्य