FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

कृषि शाखा भनेको  किसानहरुलाई खेतीबारी आई पर्ने विभिन्न किसिमका रोग र किराको निराकरण तथा प्राविधिक सरसल्लाह, उन्नत किसिमको विउ विजन र रासायनिक विषादीहरुको उचित प्रयोग सम्बन्धि जानकारी दिने शाखालाई कृषि शाखा भनिन्छ |

तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका कृषि विकास साखा बाट संचालित सेवा हरु ।

 • धान को विऊ ५०% अनुदान मा वितरण 
 • गहु को विऊ ५०% अनुदान मा वितरण 
 • मकै को विऊ ५०% अनुदान मा वितरण 
 • फलफूल विरुवा वितरण 
 • ५०% अनुदान मा प्लास्टिक स्प्रेयर वितरण 
 • हाइब्रिड तरकारी विऊ वितरण 
 • च्याउ को विऊ स्प्राउन वितरण 
 • साना सिचाई कार्यक्रम संचालन 
 • व्यवसायीक तरकारी खेती सहयोग कार्यक्रम 
 • तालिम कार्यक्रम संचालन 
 • कृषि चुना वितरण 
 • माटो नमुना संकलन 
 • वाली संरक्षण कार्यक्रम 
 • कृषि प्राविधीक सेवा 

                                    कर्मचारी विवरण

              नाम                पद              सम्पर्क न.           फोटो 
उदयकान्त  झा      अधिकृत छैठो   
अशोक मण्डल     अधिकृत छैठो   
गोबिन  राई        ना.प्रा.स.     ९८१०५१६७८७
अगरमैन  खंग         का. स      9827702864   

 

     

       जान्कारी को लागी तल Facebook Group Join गर्नुहोस  ।

             तिलाठी कोइलाडी कृषि बिकास शाखा सप्तरी नेपाल