FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विदा तथा जानकारी सम्बन्धमा !!

विज्ञापन तथा परीक्षा सथगित गरिएको सम्बन्धमा !!!

स्वयम् सेवक शिक्षकको परीक्षा सम्बन्धी समय तालिका !!

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

स्वयम् सेवक शिक्षकको परीक्षा सम्बन्धी सूचना !!!