FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खाडो खोलाको दुवै बाँध भित्रको विवादित जग्गाका जग्गाधनी हरु को लागि अनुदान सम्बन्धी आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

प्राविधिक साहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सुचना !!!

श्री सबै सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालय हरु EMIS विवरण अध्यावधिक गरि पठाउने सम्बन्धमा |

हाजिर हुने संबन्धमा

दस्तावेज: