FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

तिन दिने सार्बजनिक सुचना !!

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. ०२।०७६।०७७

दस्तावेज: 

वडा नं. ७ र ८ मा विभिन्न विधालयहरुको भवन निर्माणको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना "!!!

यस गाउँपालिकाको वडा नंं.७ र ८ मा विभिन्न विधालयहरुको भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

"शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान को सूचना " !!! नं.०६|०७५|०७६

उपरोक्त सम्बन्ध मा यस गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ८ मा विभिन्न सडक निर्माण तथा वडा नं. १ र ८ मा विभिन्न सडक र सामुदायिक भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएको ले सबै को जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |